073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Om Sollentuna konstronda

Den konstintresserade publiken hälsas traditionellt välkommen till Sollentunakonstnärernas ateljéer under en intensiv och spännande helg varje år.  Konstrondan genomfördes den 23-24 september 2023. 2024 kommer den att ske den 28-29 september.

Verksamma konstnärer i Sollentuna, inom olika genrer, presenterar sin konst under otvungna former under konstrondahelgen. Du kan besöka ateljéer, utställningslokaler och en samlingsutställning där alla konstnärer är representerade. Evenemanget är mycket populärt och publiken får kanske ta aktiv del i hur konstnären jobbar. Olika stilar och tekniker demonstreras generöst och samtalets vågor går ibland höga. Stundtals brukar ateljéerna vara proppfulla av gäster.

Besökare har genom åren kommit inte bara från Stockholms län, konstföreningar har ibland kommit med egna bussar.

I konstrondan nr 23 deltog 29 konstnärer inom olika tekniker: skulptur, måleri i alla dess former, teckning, objekt, foto, skulptur, keramik, betong, textil och glaskonst. Karta över ateljéerna, namn och besöksadresser finns på denna hemsida, se länkar till Karta och Medverkande. Den informationen ingår i rondans broschyr som går att ladda hem som en pdf-fil!

Med Konstrondan har vi i Sollentuna fått ett traditionsenligt evenemang att se fram emot och Sollentunas konstnärer har kunnat få kontakt med varandra samt respons av publiken på ett lättsamt sätt. Att vara konstnär är ofta lite av att jobba som ”ensamvarg”!

Konstrondan är ett konkret samarbetsprojekt i Sollentuna, finansierat med deltagaravgifter från de medverkande och bidrag från generösa och kulturvärnande företag inom kommunen och med stöd av Sollentuna kommun. I övrigt en hel del ideellt arbete!

Historik

SOLLENTUNA Konstronda är nu inne på  sitt tredje decennium. Det var år 2000 som Arne Mellquist mot alla odds verkställde idén att ordna en årlig Konstronda i Sollentuna. Sedan dess har den varit ett årligen återkommande arrangemang under en helg i april. Arne ledde Konstrondan i fem år och var sedan aktiv i den fram till sin bortgång vid 81 års ålder, 2009. Samma år firades vårt 10 års-jubileum.

Förutsättningar

Grundtankarna med Konstrondan är att på ett lokalt plan visa konstnärernas aktiviteter och verk för sin publik i närområdet, och även visa på den stora och mångskiftande grupp som konstnärerna utgör i kommunen. Numera sker kvalitetsbedömning av en konstnärligt kunnig och från konstrondan fristående jury för intagning av nya konstnärer. Krav för samtliga är att man ska ha sin verksamhet i kommunen och ha fyllt 18 år.