073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Inbjudan till Sollentuna Konstronda 2024

Tidigare deltagare

Konstrondans syfte: Rondans avsikt är att ge publiken möjlighet att under en helg besöka enskilda konstnärers verksamma inom Sollentuna Kommun. Minimiålder 18 år.

 
Följande är att iaktta:

1. Din ateljé/verkstad/lokal ska vara tillgänglig för besökare under rondans öppettider 11-17.00.

2. Du som har varit med tidigare har samma konstart skickar ett mejl till vår mejladress sollentunakonstronda@gmail.com, och meddelar att du vill delta. Har något ändrats (telefonnummer, mejladress, besöksadress mm), informera om det också, senast 1 juni 2024. Om du byter eller lägger till konstart, ansöker du som en ny deltagare för den nya konstarten.

3. Ange också i mailet om du ändrat något i din anslutning till KRO, Svenska Tecknare eller Svenska Konstnärer eller liknande organisation.

4. Tidigare deltagare betalar 700 kr senast den 1 juni 2024. Bankgiro 5424-1492.

5. Har du behov av vimpelsats tillkommer 120 kr

6. Mejla 1 bild för broschyren, till sollentunakonstronda@gmail.com helst kvadratisk. Senast 1 augusti 2024. Obs Bild till broschyr är obligatorisk för alla deltagare.

7. Mejla upp till nya 4 bilder för webbgalleriet till sollentunakonstronda@gmail.com (gärna högupplösta ”direkt ur kameran”), senast 1 augusti 2024. Gamla bilder ligger kvar tills nya kommer. Nya bilder kan läggas in i galleriet från och med Juni 2024. Obs Bilder i galleri är också obligatoriskt för alla deltagare.

Konstrondans broschyr och webbgalleri: I broschyren presenteras varje deltagare med en bild på ett verk. I webbgalleriet på hemsidan får du fyra bilder publicerade. Verken ligger kvar ett år. Från och med juni riktas innehållet i webbgalleriet mot kommande konstronda. Nya bilder kan läggas in. Du kan inte begära bildersättning. I broschyren visas en kvadratisk bild. Se förra årets konstrondagalleri på webben > www.sollentunakonstronda.se.
Marknadsföring: Konstrondans entrévimpel i orange placeras synligt vid ateljén så att besökaren hittar fram. Broschyr för Konstrondan trycks upp i 3500 ex och distribueras på olika platser i Sollentuna och genom deltagarna. Banderoller sätts upp, annonser sprids digitalt, i vilken konstrondans hemsidesadress exponeras. Allt detta kan åstadkommas genom sponsorer och deltagaravgifter. Det är mycket värdefullt att du även skickar egna inbjudningar om konstrondan till ditt kontaktnät.

Samlingsutställningen kommer att äga rum på Stallbacken Kultur, Edsvik. Inlämning till samlingsutställningen på Stallbacken Kultur är den 5 september. Som deltagare deltar du med 2 egna verk på samlingsutställningen på Stallbacken kultur den 7 – 29 september 2024.
Till deltagarna kommer ytterligare information senare.

www.facebook.com/sollentunakonstrondaGilla gärna.

Som deltagare i rondan förbinder man sig att hålla öppet angivna tider under rondan.

Om du har ytterligare frågor kontakta oss via mail sollentunakonstronda@gmail.com

Hälsningar från arbetsgruppen
Staffan Tolsén och Eva Malmberg