073-8340822 pomdah@pomdah.se

SOLLENTUNA konstronda

Deltagare i konstrondan 2023

 

Nr Namn Adress Konstform Telefon
1 Edsvik Landsnoravägen 42 Stallbacken kultur, Edsvik, samlingsutställning    
2 Anna Rovig Edsbergsvägen 1 silversmide 070-453 55 65
3 Staffan Tolsén KRO BUS Storbergsliden 4 måleri, objekt 073-615 20 85
4 Jeanna Tolsén Storbergsliden 4 måleri 073-615 81 89
5 Jerker Dalunde Storbergsliden 4 fotografi 070-595 75 98
6 Christian Colmenius Kvarnvägen 6 akrylmålning, blandteknik 070-348 20 50
7 Christina Bodelsdotter Sidensvansvägen 63 fotografi 070-842 52 19
8 Kristin Amling Besvärsbacken 1 Textil 070-997 46 74
9 Marianne Sundberg Kanalvägen 29 keramik 070-444 23 38
10 Maria Slättman Frejavägen 80 måleri 073-514 23 87
11 Ulla Carlson Hedin KRO Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 måleri 073-768 57 98
12 Eva Malmberg Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 glaskonst 070-960 10 06
13 Stefan Sjöblom Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 drivvedskonst, snideri 073-585 10 86
14 Pia Hällström Sofielundsvägen 3A måleri 070-626 91 72
15 Per Ståbi Kuskvägen 6 måleri 070-825 06 38
16 Britt Roempke KRO Klövervägen 36A måleri 073-507 87 92
17 Ingalill Sjölund Rockström Minervavägen 8D måleri 076-633 67 27
18 Margit Bylund Minervavägen 6A keramik, glas, måleri 070-757 82 12
19 Andrea Lagerström Tilder Runskogsvägen 33B akryl, mixed media 073-441 73 42
20 Lisa Walch Ravalsvägen 11 A keramik 070-579 78 07
21 Birgitta Gure SK, BUS Mäster Henriks allé 36 akvarell 070-714 39 29
22 John Button SvK Överby Gård, även kafé måleri 073-142 94 99
23 Catharina Bauer SKF BUS Överby Gård, även kafé måleri 070-226 64 67
24 Åsa Lundgren-E Överby Gård, Kvarnstugan betong 070-250 94 46
25 Inger Jonasson Vasavägen 209 akvarell 072-021 76 20
26 Marjo Kangasvieri Vasavägen 215 keramik 073-672 38 21
27 Inger Rubio Allévägen 49 måleri 072-447 34 93
28 Elsa Tegstam Kättilmunds väg 7 måleri 070-574 33 09
29 Sara w Nelin Amorgränd 32 teckningar i tusch 070-509 88 05
30 Hind Orfali Larslunda måleri 073-915 81 16
 

KRO – medlem Konstnärernas Riksorganisation
ST – medlem Svenska Tecknare
SvK – medlem Svenska Konstnärer
SK – medlem Svenska Konstnärsförbundet
SKF – medlem Svenska Konstnärernas Förening
KHVC – medlem Konsthantverkcentrum
BUS – medlem Bildupphovsrätt i Sverige

Nr Namn/konstform Adress/telefon
1 Edsvik Landsnoravägen 42 Stallbacken kultur, Edsvik, samlingsutställning
2 Anna Rovig silversmide Edsbergsvägen 1 070-453 55 65
3 Staffan Tolsén KRO BUS måleri, objekt Storbergsliden 4 073-615 20 85
4 Jeanna Tolsén måleri Storbergsliden 4 073-615 81 89
5 Jerker Dalunde fotografi Storbergsliden 4 070-595 75 98
6 Christian Colmenius akrylmålning, blandteknik Kvarnvägen 6 070-348 20 50
7 Christina Bodelsdotter fotografi Sidensvansvägen 63 070-842 52 19
8 Kristin Amling textil Besvärsbacken 1 070-997 46 74
9 Marianne Sundberg keramik Kanalvägen 29 070-444 23 38
10 Maria Slättman måleri Frejavägen 80 073-514 23 87
11 Ulla Carlson Hedin KRO, måleri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 073-768 57 98
12 Eva Malmberg glaskonst Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 070-960 10 06 070-444 23 38 070-444 23 38
13 Stefan Sjöblom drivvedskonst, snideri Edsvikskyrkan, Kapellv. 2 073-585 10 86
14 Pia Hällström måleri Sofielundsvägen 3A 070-626 91 72
15 Per Ståbi måleri Kuskvägen 6 070-825 06 38
16 Britt Roempke KRO måleri Klövervägen 36A 073-507 87 92
17 Ingalill Sjölund Rockström måleri Minervavägen 8D 076-633 67 27
18 Margit Bylund keramik, glas, måleri Minervavägen 6A 070-757 82 12
19 Andrea Lagerström Tilder akryl, mixed media Runskogsvägen 33B 073-441 73 42
20 Lisa Walch keramik Ravalsvägen 11 A 070-579 78 07
21 Birgitta Gure SK, BUS, måleri Mäster Henriks allé 36 070-714 39 29
22 John Button SvK måleri Överby Gård, även kafé 073-142 94 99
23 Catharina Bauer SKF BUS måleri Överby Gård, även kafé 070-226 64 67
24 Åsa Lundgren-E betong Överby Gård, Kvarnstugan 070-250 94 46
25 Inger Jonasson akvarell Vasavägen 209 072-021 76 20
26 Marjo Kangasvieri keramik Vasavägen 215 073-672 38 21
27 Inger Rubio måleri Allévägen 49 072-447 34 93
28 Elsa Tegstam måleri Kättilmunds väg 7 070-574 33 09
29 Sara w Nelin teckningar i tusch Amorgränd 32 070-509 88 05
30 Hind Orfali måleri Larslunda 073-915 81 16

 

KRO – Konstnärernas Riksorganisation
ST – Svenska Tecknare
SvK – Svenska Konstnärer
SK – Svenska Konstnärsförbundet
SKF – Svenska Konstnärernas Förening
KHVC – Konsthantverkcentrum
BUS – Bildupphovsrätt i Sverige