Här är kartan för

konstrondan 2018

SOLLENTUNA konstronda

Om du går till fliken “Medverkande” kan du klicka på adresserna i listan och då får du upp en detaljerad karta som bättre visar var du hittar konstnären du vill besöka än den här som inte har plats för precisa detaljer. Om du har en smartphone kan det vara en god hjälp när du ska åka runt till de olika ateljéerna under konstrondan.

2018 års arrangörer:

Staffan Tolsén med arbetsgruppen

Ulla Carlson Hedin, Hind Orfali, John Button, Pär Dahlin, Ingvar Myrén, Eva Malmberg, Gerd Nilsson, Stefan Sjöblom

Webbansvarg: Pär Dahlin

SOLLENTUNA konstronda

Webbansvarg: Pär Dahlin

SOLLENTUNA

konstronda

Norra Sollentuna

Sydöstra Sollentuna

Södra Sollentuna

Webbansvarg: Pär Dahlin
Webbansvarg: Pär Dahlin

SOLLENTUNA

konstronda

Här är kartan för

konstrondan 2018